ÇORUM EŞRAFI

Çorum’un hiç değişmeyen sokaklarında,
hiç değişmeyen yüzlerin,her meslek grubundan zanaatkârların
bulunduğu mekânların ve insanların hikâyesidir bu çalışma.